+48 729 391 793

To nie jest instrukcja tylko częściowa informacja dla wykwalifikowanego personelu!

 

 Logamax plus GB012-25K V2 pierwsze uruchomienie

 

Instalacja, podłączenie instalacji elektrycznej, gazowej i spalinowej oraz uruchomienie mogą być wykonywane wyłącznie przez zakład instalacyjny, uprawniony do tego przez dostawcę gazu lub energii.

 

▶ Włączyć kocioł przyciskiem trybu czuwania (włącz-wyłącz)

Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie usterki:

Ustawianie stopnia mocy wentylatora:

▶ Ustalić odpowiedni stopień mocy wentylatora (patrz oddzielna

wkładka „Wskazówki odnośnie do odprowadzania gazu“).

▶ Przyciski mode, + i naciskać jednocześnie tak długo, aż wywołana

zostanie funkcja serwisowa menu 1.

▶ Przycisk + i przycisk – naciskać tak długo, aż wywołana zostanie

funkcja serwisowa menu 2.

▶ Nacisnąć przycisk + lub przycisk – , aby wywołać funkcję serwisową

▶ Za pomocą przycisku + lub przycisku – wybrać stopień mocy

wentylatora.

 

(2.b.d Stopień mocy wentylatora Za pomocą tej funkcji serwisowej można dostosować moc wentylatora do długości rur

spalinowych.

Moc wentylatora może być ustawiona na wartość pomiędzy 00 i 10. Więcej informacji patrz

oddzielna wkładka „Wskazówki odnośnie do odprowadzania spalin“.

Ustawienie podstawowe to 00 (wentylator nie uruchamia się).)

 

▶ Przycisk mode naciskać tak długo, aż pokaże się wskazanie .

Wartość została wprowadzona do pamięci.

▶ Nacisnąć przycisk trybu czuwania.

Kocioł grzewczy powróci do trybu normalnego.

Włączenie

▶ Włączyć kocioł przyciskiem trybu czuwania.

Wyświetlacz wskazuje temperaturę wody grzewczej na zasilaniu.

 

Wskazówki odnośnie odprowadzania spalin (krótko do podglądu):

Długości rur spalinowych

 

Długości rur spalinowych i stopień mocy wentylatora w przypadku poziomego odprowadzania spalin

 

 

 

(c) Copyright MirON